Wilderness First Aid

Wilderness First Aid

“Πρώτες Βοήθειες στην ύπαιθρο”

Καλώς ήρθατε!

Περιγραφή :

Βιωματική εκπαίδευση-μαθήματα Πρώτων Βοηθειών στην Ιατρική άγριας φύσης, προκειμένου να προετοιμάσουμε τους συμμετέχοντες στην αναγνώριση, τη θεραπεία, και την πρόληψη τραυματισμών και ασθενειών που είναι κοινές στην ύπαιθρο.

 • Γνώσεις Α΄ Βοηθειών σε άγνωστο περιβάλλον.
 • Μέσω έμπειρων εκπαιδευτών (ΕΟΔ Ελληνική Ομάδα Διάσωσης) και Κλινικών Ιατρών προσεγγίζουμε και παρέχουμε στους συμμετέχοντες μια λεπτομερή και κριτική κατανόηση του εντοπισμού και της διαχείρισης των κινδύνων, καθώς και του σχεδιασμού διαχείρισης σοβαρών περιστατικών και κρίσεων, και πώς αυτό μεταφράζεται σε ένα πρακτικό επιχειρησιακό σχέδιο που θα είναι ευαίσθητο στο χρόνο.
 • Πρακτική εφαρμογή στην οποία θα συμμετέχουν οι βασικοί ενδιαφερόμενοι και πώς πρέπει να ανταποκριθούν σε σχέση με μια σειρά περιστατικών.
 • Περιλαμβάνεται δραστηριότητα σε εξωτερικό περιβάλλον από έμπειρους : α) συνοδό – εκπαιδευτή Ιατρό και β) συνοδό – εκπαιδευτή.
 • Παρουσίαση Α Βοηθειών σε Outdoor Activities (Αναλυτική παρουσίαση στο Course : Wilderness First Aid – HOAC) και παροχή σχετικού πιστοποιητικού σε συνεργασία με την ΕΟΔ (Ελληνική Ομάδα Διάσωσης) .
 • Βιωματική εκπαίδευση μέσω συζητήσεων (αφηγήσεων) και επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες και ανάλυση περιστατικών στο πραγματικό πεδίο που έλαβαν χώρα ανάλογα περιστατικά.  
Απευθύνεται σε :

 • Διοικητικά Στελέχη επιχειρήσεων – Στελέχη επιχειρήσεων Outdoor Activities
 • Στελέχη παραγωγής
 • Στελέχη που ασχολούνται με διαχείριση προσωπικού
 • Ελεύθερους επαγγελματίες
 • Επιχειρηματίες
 • Φοιτητές και σε οποιοδήποτε ιδιώτη που θα ήθελε να μπει την διαδικασία να προσεγγίσει την ουσία και όχι τον τύπο της διαρκούς προσωπικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης .
Στόχοι Προγράμματος :

Ολοκληρώνοντας τις δραστηριότητες οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τις βασικές ικανότητες αντιμετώπισης τραυματισμών σε διάφορα περιστατικά σε αστικό ή μη περιβάλλον.